okladka

NOWOŚĆ- MUSISZ JĄ MIEĆ


Książka pod takim tytułem ukazała się nakładem ELECT Business Service & Travel. Pozycja ta, napisana w formie praktycznego poradnika, poświęcona jest szeroko rozumianym zagadnieniom przyjazdowej turystyki biznesowej do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem podróży motywacyjnych (incentive). Dla pracowników biur turystycznych operujących w tym segmencie rynku stanowi narzędzie pozwalające programować swoją działalność, wskazuje na wymogi stawiane pracy w tym obszarze, pozwala uniknąć ewentualnych pomyłek. Menadżerom biur turystycznych przedstawia natomiast kompleksowe tendencje rozwoju w tym segmencie rynku turystycznego zarówno w kraju, jak i za granicą. Książka daje też praktyczne wskazówki osobom z firm spoza środowiska turystycznego, którzy są zleceniodawcami różnego typu podróży o profilu biznesowym. Ten obszerny poradnik liczy 272 strony i jest wsparty bogatym materiałem faktograficznym (m.in. 47 rysunków oraz 48 tabel). Książka zawiera także ponad 100 programów, szczególnie cenionych przez zagraniczne grupy przyjazdowe do naszego kraju. Opracowanie jest dziełem zbiorowym pod redakcją dra Andrzeja Świąteckiego. Jego autorami są Jerzy Socała, Teresa Buczak, Amadeusz Piesik oraz Andrzej Świątecki
.

ZAMÓWIENIA . Cena jednego egzemplarza- 45,00 zł + ewentualna opłata pocztowa ( list polecony- 7 zł).Zamówienia przyjmujemy : e mail ; jdymek@elect.com.pl , fax ; (22) 654-02-97 , dodatkowe informacje tel.(22 654-02-97 ).

WYDAWCA

Miesięcznik KONFERENCJE I KONGRESY o książce

Osoby które zakupią książkę " Nowy Incentive w Polsce" mogą otrzymać bezpłatnie z naszych zbiorów następujące materialy i opracowania :

1. Charakterystyka przyjazdów do Polski - I kw.2007r.- Instytut Turystyki

2. Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 , oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku - Instytuy Turystyki

3. Charakterystyka rynków zagranicznych , segmentacja - Instytut Turystyki

4. Strategia rozwoju produktów turystycznych Warszawy - Leszek Butowski

5. Badanie pilotażowe- turystyka biznesowa - Instytut Turystyki

6. Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za rok 2001 + synteza - Instytut Turystyki

7. Geneza turystyki biznesowej w Polsce - Sławomir Wróblewski

8. Definicje i interpretacje pojęć- Krzysztof Celuch

9. Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej na świecie- Rob Davidson

10. Incentive- moda czy konieczność? Jak zbudować i prowadzić skuteczny program motywacyjny w firmie z wykorzystaniem imprez incentive - John Fisher

11. Wyprawa po biznesowe złote runo. Sześć sposobów pozyskiwania biznesu w XXI wieku - Tony Carey

12. Program rozwoku produkyu turystycznego Trakt Królewski - Zamek Królewski w Warszawie , PART-RES

13. Strategia marketingu dla marki Warszawa - Eskadra

14. Wspólpraca zleceniodawcy z gestorem sal i profesjonalnym organizatorem konferencji - Jacek Piasta

Uwaga : Opracowania przesyłamy tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej .